Демокрация

Демокрацията – буквално погледнато това е власт на народа. Да се приложи демокрацията в своя най-буквален смисъл е лесно, когато става въпрос за малка група хора. Но с нарастването на групата се получават редица затруднения. Няколко стотин човека могат да се съберат на едно място и да обсъждат, няколко хиляди – по-трудно, а за няколко стотин хиляди или милиони – това е практически невъзможно. За да се получи дискусия и обсъждане съответно, е необходимо да се “смали” бройката на хората. А за това има различни средства. Универсално приетият метод е чрез избори – хората си избират представители, които разискват проблемите вместо тях и взимат решения. Изборите са нелош подход, когато става въпрос за малка група хора, със сходни и незменни във времето интереси. Но когато въпросът е за управление на многомилионни държави изборите пораждат редица проблеми. На всеки народен представител се падат по няколко десетки хиляди избиратели, повечето от които не само не са го срещали никога, но е абсурдно да се каже, че изобщо го познават. Така обикновеният гласоподавател е принуден да избира своя представител “на сляпо”. А “слепият” избор поражда един друг парадокс – от една страна провеждаме избори, за да излъчим честните, почтенните и отговорните да ни управляват, а от друга – всеки път се получава така, че нашите избранници са некомпетентни, недобронамерени, безскрупулни и обвързани със задкулисни интереси.

Изборът на представители, очевидно, не е най-разумният подход. Но какви други възможности съществуват? Да изходим отново от самото значение на думата демокрация – власт на народа. Съвременното развито технологично общество би могло да предложи виртуален вариант, при който да е възможно проблемите да се обсъждат и решават успоредно от милиони хора. Но и този вариант е пълен с рискове – спектърът от различни цели и задачи пред обществото е много широк, а времето, което всеки човек може да отдели за обществени задачи, трудно би му позволило произнасянето на задълбочено и компетентно мнение. Вземането на решения “на сляпо” би довело до ситиация, не по-различна от тази при изборите на представители. Дали гражданинът да избира неподходящи хора да управляват, неразполагайки с ресурс за качествен избор на представител, или директно сам да взима решения, но при недостиг на време за детайлно проучване? Това е дилема, която най-добре да избегнем.

Така се връщаме към нуждата от намаляване бройката на управляващите хора, за да може да им се предостави необходимото работно време за намиране на качествени решения. Математически най-вярно проблемът със “смаляването” на една широка група от хора се решава чрез случаен избор. Всички могат да участват в управлението и да взимат качествени и мотивирани решения, почти както в една идеална демокрация, но като се редуват на случаен принцип. Тогава във всеки един момент от време в управлението ще участва група от хора, достатъчно малка, за да може да работи добре. Но за период от време, съпоставим с човешкия живот, в управлението ще участват всички.

One thought on “Демокрация

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s